Mae’n gyhoeddus bellach fod criw o Gymry blaenllaw sef Anna Brychan, Llinos a Cynog Dafis, Hywel Teifi Edwards, Meredydd Evans, Heini Gruffudd, Emyr Humphreys, Richard Wyn Jones, Gareth Miles, Jan Morris, Wynford Elis Owen a John a Luned Rowlands, wedi anfon llythyr agored at Rhodri Glyn Thomas yn ei gyhuddo o:

fradychu ymrwymiad diamwys a wnaed yng nghytundeb Cymru’n Un y byddai’r Llywodraeth yn ‘cynyddu’r cyllid a roddir i gylchgronau a phapurau newydd Cymraeg, gan gynnwys sefydlu papur dyddiol Cymraeg’. Mae bradychu ymrwymiad maniffesto yn fater difrifol iawn ac yn codi cwestiynau sylfaenol ynghylch integriti gwleidyddol a dilysrwydd ymrwymiadau eraill – cyfredol ac i’r dyfodol.

Cynog Dafis, yn ôl y sôn, yw’r pen-bandit tu ôl i’r symudiad diweddaraf yma. Fodd bynnag credaf ei bod hi’n arwyddocaol fod ysgolheigion amlwg tu ôl i’r datganiad yn ogystal. Dwi wedi teimlo ers tro fod lle i ysgolheigion wneud fwy o safiad dros egwyddorion gwleidyddol.

Yn ol y disgwyl y cyntaf i feirniadu’r datganiad yw’r Arglwydd Ellis Thomas. Mae e’n dweud fod Cynog Dafis a’r cyfryw rai sydd tu ôl i’r datganiad “yng ngwlad y gwcw”. Os felly Dafydd pam rhoi’r addewid yn y ddogfen Glymblaid yn y lle cyntaf? A ydw i’n iawn i ddehongli datganiad Ellis-Thomas fel ei fod yn credu fod pawb oedd yn disgwyl i Blaid Cymru gadw addewidion yn byw yng ngwlad y gwcw? Maen hen bryd iddo droi ei got go-iawn a gadael Plaid Cymru neu jest ymddeol. Does dim byw afresymol tu ol i erfyniad aelodau cyffredin Plaid Cymru ddeisyf ar ein harweinwyr gadw addewidion.

Os nad ydych wedi arwyddo’r ddeiseb yn galw ar Rhodri Glyn Thomas i gadw ei air rhowch glec YMA.

Stori ar y BBC

Please follow and like us: