3 thoughts on “Dal i Gredu

  1. Alwyn ap Huw

    Diolch am y recordiad Rhys. Ers imi roi’r gorau i yrru, prin iawn byddwyf yn gwrando ar y radio bellach, ac oherwydd heb glywed am y gyfres yma gynt.

    Pwy sydd yn dy holi, Rhys? Rwy’n adnabod y llais yn sicr, ond yn methu rhoi enw iddi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.