DEWISgrwp/carfan oddi fewn i Blaid Cymru


  • Mae’n nhw’n gwrthwynebu rhai o syniadau ac yn herio cyngor cenedlaethol y Blaid.


  • Pum aelod o Blaid Cymru sydd wedi ffurfio Dewis, sef Dafydd Wigley, Cynog Dafis, Phil Cooke, Eurfyl ap Gwilym ac Elwyn Vaughan.


  • Ymhlith y syniadau mae’r grŵp yn trafod yw datblygu polisïau i wneud y blaid yn fwy credadwy ac yn fwy etholiadwy. Mae’r grŵp yn galw hefyd ar y blaid i ystyried o ddifri creu Llywodraeth Glymblaid yn y Cynulliad.


  • Mae Dewis wedi bod yn cyfarfod ers mis Medi diwethaf, ond daw ei ymddangosiad yn gyhoeddus ar adeg allweddol yn sgil perfformiad gwael Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol eleni.


Diddorol TU HWNT!

Please follow and like us: