Bore ma des i ar draws y stori ddifyr isod am y “craze” diweddaraf sydd wedi taro Llundain sef Disgo iPod. Y Syniad yw fod llaweroedd yn dod yng nghyd gyda’i iPod’s a dawnsio OND wrth gwrs i berson yn pasio heibio yr unig beth a glywir yw swn y traed gan fod y gerddoriaeth ym mhen pawb yn ogystal mae pawb yn gwrando ar gerddoriaeth gwbwl wahanol ac felly fod arddull a cyflymder y dawnsio yn newid o un person i’r llall – maen rhaid fod e’n edrych yn ddoniol a rhyfedd tu hwnt.

Stori lawn ar wefan Daily Mail

Please follow and like us: