Online Videos by Veoh.com

Er nad ydw i’n un o’r Cristnogion hynny sy’n wfftio’r byd yma yn llwyr ac yn gwneud dim byd heblaw am aros yn tŷ a rhoi polish a brasso ar fy 12-ball yn ddyddiol yn disgwyl am yr ail-ddyfodiad mi ydw i’n disgwyl mlaen yn eiddgar i fynd i’r nefoedd. I bawb sy’n hoff o gerddoriaeth mae’r nefoedd yn le i chi, dwi’n addo. Mi fydd y nefoedd fel rhyw fath o gig mawr, y gig mwyaf a gorau erioed. Dwi methu’n deg a deall y bobl hynny sy’n gwrthwynebu defnyddio unrhyw offeryn heblaw am yr Organ i addoli oherwydd yn y nefoedd fe gaiff y Cristnogion hynny dipyn o sioc pan fydd Iesu yn dechrau dosbarthu’r symbalau a’r telynau allan (Datguddiad 15:2-3) i bawb er mwyn i’r rock out gychwyn.

Dwi’n teimlo mwy na’r arfer ar hyn o bryd fod angen i ni ail-ddarganfod ysbryd mawl go-iawn a cheisio addoli fel bydd yr addoli yn y nefoedd. Mae addoli Duw yn fwy na channu ond o edrych ar y Beibl does dim gwadu fod canu mawl yn ran bwysig o foli Duw. Dwi bron a mynd mor bell a dweud nad oes modd i chi foli’n llawn oni bai eich bod chi yn gwneud hynny yn eich idiom a’ch diwylliant chi. Yn yr un ffordd nad ydy hi’n bosib i Gymro Cymraeg addoli o waelod ei galon yn y Saesneg dwi ddim yn meddwl fod madd i ni heddiw addoli o waelod ein calon wrth ganu emynau Victorianaidd oherwydd fod y diwlliant Victorianaidd bron a bod mor estron i ni a’r diwylliant Seisnig. Mae addoli o’r galon i fod yn real ac yn naturiol a’r hyn sy’n real a naturiol i mi yw addoli Duw yn defnyddio cerddoriaeth ac idiom ein diwylliant cyfoes.

Dwi wrth fy modd gyda’r rock outs mawl maen nhw’n cael yn Mars Hill yn Seattle. Mae Seattle yn fwy enwog i’r rhan fwyaf o bobl nid fel cartref Mars Hill ond yn hytrach fel cartref y sîn Grunge ddechrau’r 90au, yn arbennig Nirvana a Kurt Cobain. Yr hyn sy’n wych am fandiau Mars Hill yw eu bod nhw’n canu mawl ac yn canu hen emynau hyd yn oed ond maen amlwg eu bod nhw’n dod o’r un lle a Nirvana ac wedi eu dylanwadu gan y sîn Grunge Seattle ar un llaw a gan ras Duw ar y llall a does dim byd yn bod ar hynny! Dyna beth yw mawl, mwynhau y gorau o geradigaeth a Duw ond cadw ein llygaid ar y greadigaeth a’r nefoedd newydd.

Dyma ydy fy ffefrynnau mawl ar hyn o bryd, dau hen emyn ond wedi eu chwarae mewn arddull nodweddiadol Seattle.

How Great Thou Art (gan Team Strike Force, Mars Hill Seattle)

All Creatures Great and Small (gan Team Strike Force, Mars Hill Seattle)

Please follow and like us: