Des i ar draws hwn ar flog Chwadan bore ma. Wedi rhedeg fy llun drwyddo ac mae’n debyg mod i’n edrych fel y pel-droediwr Figo. Fedrai weld rhyw fymryn o debygrwydd h.y. o dras cyfandirol + trwyn mawr.

Ym mhellach i lawr y rhestr roedd Kate Winslet. Ddim cweit yn siwr beth sy’n gyffredin rhyngtha ni’n dau!!!

Please follow and like us: