Pan oedd y rhan fwyaf o bobl yn saethu gyda ffilm roedd yna dechneg yn y dyblygu (developing) yn ogystal ag yn y tynnu lluniau. Mae’r un peth yn wir am luniau yn yr oes ddigidol – mae techeg (a thalent?) i’w gael wrth drin y lluniau a geir oddi ar y camera. Mae Adobe yn galw eu meddalwedd trin lluniau yn ‘Lightroom – the digital dark room’.

Dyma ddangos pa mor bwysig yw trin lluniau ar ôl dod oddi ar y Camera:

Dyma sut y daeth oddi ar y camera

Dyma'r llun terfynol ar ôl ei ddyblygu'n ddigidol

Dim ond gair i ddweud felly fod trin lluniau yn gywrain ar ôl iddyn nhw ddod oddi ar y camera yn bwysig. Sut? Dwi am gadw hynny yn gyfrinach ar ôl treulio rhai blynyddoedd yn perffeithio fy ‘look’ i. Does dim un ffordd gywir o wneud, mae pob ffotograffydd yn datblygu ei ‘look’ ei hun. Ond mae’r pro’s go-iawn yn mynnu y dylech chi ddal y llun yn gwbwl berffaith ar y camera a na ddylech chi fynd i botsian wedyn. Yn bersonol dwi’n meddwl mae’r hyn sy’n bwysig yw fod y llun terfynol yn plesio a does ots gen i faint o’r dechneg sy’n dod o’r gwaith camera a faint sy’n dod o’r gwaith ar y cyfrifiadur. Mae’r ddau rhan yn bwysig ac yn ddau grefft sydd angen ei meistroli.

Please follow and like us: