Dylunio

Wrth fynd ati i gynhyrchu deunydd printiedig mae yna ddau wedd i’r gwaith sef (i.) y dylunio a’r cysodi a’r (ii.) argraffu. Dwi’n medru cynnig y ddau wasanaeth am bris cystadleuol iawn heb orfod cyfaddawdu o gwbl ar y safon.

Cysylltwch am ddyfynbris neu i drafod prosiect posib: dylunio@rhysllwyd.com neu 07834556202

Dylunio a chysodi

Flyers a phosteri o £80
Cysodi cylchgronau a llyfrau o £20 yr awr / £150 y diwrnod.

Cysylltwch ynglyn ag unrhywbeth penodol arall. Mae sampl o fy ngwaith dylunio isod.

Portffolio (cliciwch arnynt i’w gweld yn fwy)

1 thought on “Dylunio

  1. Pingback: Ebeneser «

Comments are closed.