Dylunio, ffotos a ffilm

Rwy’n gweithio gyda nifer cyfyngedig o gleientiaid ar brosiectau dylunio, ffotograffiaeth a ffilm.

I drafod argaeledd cysylltwch: neges@rhysllwyd.com

Telerau o £200 y diwrnod.

Gallaf lywio prosiectau print trwy’r wasg a negodi prisiau cystadleuol gydag amrediad eang o argraffwyr lleol ac Ewropeaidd yn dibynnu ar eich anghenion.


Sampl o brosiect dylunio


Sampl o brosiect ffilm


Sampl o brosiect ffotograffiaeth