Wrth fynd ati i gynhyrchu deunydd printiedig mae yna ddau wedd i’r gwaith sef (i.) y dylunio a’r cysodi a’r (ii.) argraffu. Dwi’n medru cynnig y ddau wasanaeth am bris cystadleuol iawn yn gweithio gyda nifer o argraffwyr lleol a chenedlaethol i ateb eich anghenion heb orfod cyfaddawdu o gwbl ar y safon.

Cysylltwch am ddyfynbris neu i drafod prosiect posib: neges@rhysllwyd.com neu 07834556202

Dylunio a chysodi

Flyers a phosteri o £90
Cysodi cylchgronau a llyfrau o £25 yr awr / £190 y diwrnod.