Wnes i gychwyn ar fy nghyfres o astudiaethau trwy Efegyl Marc heno ym Mhenuel. Mae arwain yr astudiaeth yn un o’r cyfrifoldebau dwi wedi gael fel rhan o fy ngwaith i fel Bugail dan hyfforddiant. Daeth criw reit dda at eu gilydd, deg ohonom ni, a cawsom ni drafodaeth ddifyr a brwd ar ôl i mi wneud cyflwyniad bach am y testun ar y dechrau. Byddw ni’n gweithio trwy Efengyl Marc trwy’r gaeaf a dwi’n gobeithio rhannu’r nodiadau ar wefan Penuel er mwyn i bobl edrych dros yr adnodau eto ac hefyd rhoi cyfle i bobl o du allan yr Eglwys gael darllen a’u defnyddio; nid mod i’n tybio am funud eu bod nhw’n gyfraniad o bwys i’r toreth o ddeunydd astudio’r Beibl sydd eisioes allan yna.

Mae nodiadau’r sesiwn gyntaf bellach ar wefan Penuel fan YMA.

Please follow and like us: