Ystadegau diddorol allan heddiw yn adrodd fod 1 o bob 10 o Brydeinwyr yn mynychu Capel neu Eglwys yn wythnosol ac 1 o bob 7 yn mynychu’n fisol. Fodd bynnag dangosodd yr arolwg fod 53% o bobl yn adnabod eu hunain fel Cristnogion, cwymp o’r 75% fel ag yr oedd yng nghyfrifiad 2001. Mae’r ymchwil hefyd yn dangos y byddai tri miliwn yn ystyried mynychu ond iddyn nhw gael “y gwahoddiad iawn.” Dywedodd Elaine Storkey, Llywydd Tearfynd a wnaeth yr ymchwil:

The church for a lot of people is a very strange place these days. They’re not familiar with what’s going on inside the building, with the form of service, with the way people gather, with what they say, how they pray. So the first thing they have really got to wake up to is that there is this big cultural gap between churched and non-churched. Darllen mwy…

Rhywbeth arall diddorol yw y duedd ymysg cymunedau ethnig Prydain. Er fod yr Eglwysi a’r Capeli traddodiadol yn cwympo mae’r Eglwysi Caresmataidd a Phentacostal ar gynydd mawr, hyd yn oed yng Nghymru (er ddim yn y Gymru Gymraeg yn anffodus). Mae 17% o fynychwyr Eglwysi Prydain yn dod o leiafrif ethnig er eu bod nhw ond yn cynrychioli 8% o’r boblogaeth gyffredinol. Yn Llundain mae 44% o fynychwyr eglwysi yn ddu!

Mae reit arwyddocaol hefyd i mi fod yr Archesgob mwyaf diwygiedig (neu Efengylaidd os y mynnwch) a’r un ar neges mwyaf radical ar faterion gwleidyddol a chymdeithasol heddiw ydy Archesgob Efrog, John Sentamu, sydd hefyd yn ddu. Pam felly fod yr Eglwys yn fwy ‘byw’ ymysg cymunedau ethnig – tybiaf fod eu pwyslais hwy ar waith adfywiol yr ysbryd glan yn ffactor – pwyslais a gaed yng Nghymru adeg y diwygiadau ond pwyslais yn anffodus sydd wedi ei golli ac sydd, yn peri ofn i’r crefyddwr traddodiadol.

Diddorol hefyd yw’r twf mae Eglwys Rufain yn ei brofi hefyd, nid oherwydd eu bod nhw yn ennill eneidiau o’r rheidrwydd ond eu bod nhw ar gynnydd oherwydd y newydd ddyfodiaid o Wlad Pwyl a gwledydd tebyg. Darllenwch hwn:

“This means that there are now at least tens of clergy knowingly and unknowingly ministering to… parishioners who are ‘irregular’ or ‘undocumented’ in terms of their presence in the UK.” The authors spoke to 1,000 migrants attending Mass in London in the dioceses of Westminster, Southwark and Brentwood as well as migrant focus groups. Researchers said some parishioners would not answer questions as they were fearful of the consequences if they were identified. Several priests also refused to take part in the survey because of the duty of care and confidentiality they felt they owed their parishioners. A statement issued by the Cardinal, the Archbishop of Southwark the Most Rev Kevin McDonald and Bishop of Brentwood the Rt Rev Thomas McMahon responded to the findings.They said: “Migrants are very much the present reality of the Catholic Church in London and one of several sources of hope for the Catholic Church of the future too. “In our view they are also a source of hope for the future of the nation.” Darllen mwy…

Please follow and like us: