Hoffwn dynnu eich sylw at y Ddeiseb Genedlaethol Dros Ddeddf Iaith Newydd, a’ch gwahodd i ychwanegu’ch enw.

Mae’r ddeiseb yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i sicrhau Deddf Iaith Newydd fydd yn sefydlu statws swyddogol a Chomisiynydd i’r Gymraeg, ynghyd รข hawliau sylfaenol fydd yn rhoi cyfleoedd teg areal i bawb yng Nghymru fedru dysgu Cymraeg, derbyn addysg Gymraeg, a chael eu galluogi i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd.

Gallwch lofnodi’r ddeiseb arlein ar wefan arbennig:

www.deddfiaith.org

Please follow and like us: