EICH IAITH – EICH HAWL!

Hoffwn dynnu eich sylw at y Ddeiseb Genedlaethol Dros Ddeddf Iaith Newydd, a’ch gwahodd i ychwanegu’ch enw.

Mae’r ddeiseb yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i sicrhau Deddf Iaith Newydd fydd yn sefydlu statws swyddogol a Chomisiynydd i’r Gymraeg, ynghyd â hawliau sylfaenol fydd yn rhoi cyfleoedd teg areal i bawb yng Nghymru fedru dysgu Cymraeg, derbyn addysg Gymraeg, a chael eu galluogi i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd.

Gallwch lofnodi’r ddeiseb arlein ar wefan arbennig:

www.deddfiaith.org

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.