Pa deulu? Wel teulu y Berllan Gymraeg! Mae Elain fy chwaer wedi archebu eu cyfrifiadur MAC cyntaf hi heddiw – hwre. Wedi misoedd o werthu MAC’s fe lwyddais i berswadio hi eu bod nhw yn gyfrifiaduron cymaint gwell. Roedd Elain, sy’n berson ‘arty’, wedi ffansio un ar sail eu hedrychiad ers sbel – dwi’n cofio hi’n trio perswadio dad a fi i brynu iMac G3 flynyddoedd yn ôl jest oherwydde ei edrychiad arloesol ar y pryd (llun i’r ochr). Ac ers i mi gael y PowerBook fe welodd hi fod nhw yn gyfrifiaduron lot gwell ac yn sicr yn fwy cwl.

Ond wrth fynd i’r brifysgol yng Nghaerdydd cafodd hi draed oer oherwydd nad oedd y brifysgol yn awgrymu iddyn nhw gael MAC’s oherwydd nad oedden nhw’n debygol o redeg rhagleni a rhedeg ar rwydweithi y Coleg. Roedd Aberystwyth yn dweud yr un peth wrtha i pan ges i MAC gyntaf – jest ofn rhywbeth gwell gwahanol man nhw + eu bod nhw wedi eu rhwymo i gytundeb oes gyda Microsoft mwy na thebyg.

Ysywaeth yn y diwedd fe aeth Elain am yr iBook. Dyma oedd yr archeb…

iBook G4 – 12”

  • 1.33Ghz
  • 512 Ram
  • 60Gb
  • Mighty Mouse

A dyma’r newydd da i Elain ac i bawb sy’n ystyried mynd am yr iBook. Roedd yr archeb i gyd (oedd yn cynnwys uwchraddio o 40Gb i 60Gb a hefyd adio y Mighty Mouse) ddim ond yn £657. Bwydith hynny sawl teulu mi hwn OND yn nhermau cyfrifiadurol mae’r pris yn hynod o atyniadol. Roedd ychydig yn is hefyd oherwydd fod Elain yn fyfyrwraig ac mae Apple yn rhoi 10% o ostyngiad i bawb sydd ym myd Addysg; polisi gwych.

Newydd da hefyd fod Open Office 2.0 ar gael yn Gymraeg i’r MAC bellach!

Please follow and like us: