Erchylltra Llafur

Yn ddiweddar dwi wedi dod i gasau y Blaid Lafur a’i unffurfiaeth o’r newydd. Ers darllen ysgrif gan Abraham Kuyper am Unffurfiaeth dwi wedi dod i edrych a’r y Blaid Lafur a’i brif ideoleg sef unffurfiaeth (nid sosialaeth na chyfalafiaeth hyd yn oed moi brif ideoleg) mewn goleuni ang-nhristnogol. Hynny yw bod y Blaid Lafur yn cynrhychioli ideoleg sy’n wrth-Gristnogol – ac fel y dadleua Kuyper gwaith yr un drwg yw unrhyw ideoleg nad sydd o Dduw. A dyletswydd y Cristion felly yw llefaru, gweithredu hyd yn oed, yn ei erbyn. Na, dydy Duw ddim yn ymhel a gwleidyddiaeth bleidiol OND mae yn ymhel ac ideolegau – yn hynny o beth gellid dweud ar goedd fod angen i’r Cristion ymateb a chondemnio ideoleg ffiaidd y Blaid Lafur o Unffurfiaeth.

Yr hyn wnaeth fy ysgogi i bostio’r postiad hwn oedd y stori YMA am ymosodiad hollol bathetig y Blaid Lafur ar yr SNP. Y linell anfarwol gan y Blaid Lafur oedd:

The Nationalists just don’t get it. While children throughout Europe are learning Cantonese, they (the SNP) want to re-enact Culloden.

Hollol hollol pathetig.

Please follow and like us:

5 thoughts on “Erchylltra Llafur

 1. Anonymous

  Dyna tagteg nid yn unig Llafur ond pob un o’r pleidiau Prydeinig; portreadi’r SNP, a Phlaid Cymru fel pleidiau sydd unai yn byw yn y gorffennol neu’n hiraethu am oes a fu. Hwy sydd ‘ddim yn ffit i bwrpas’, pan mae e’n dod i ymosod ar cenedlaetholdeb Albanaidd neu Cymreig, yr un hen ddadl sy’n dod allan. Byddai rhethreg yn araith John Ried ddim wedi swno allan o le mewn araith yn y 1970au.

 2. Rhys Wynne

  Beth sy’n ddoniol am ‘ddadl’ y Llafurwr yw mai nhw a Unoliaethwyr eraill sy’n sownd yn y 1700’au.

  Mae Jeff Rees yn gwmnud hwyl dros eu rhethreg nhw yn yr Alban

 3. Huw Waters

  I ddeud y gwir, dwi hefyd yn casau ‘Llafur Newydd’ ac yn cefnogi pob ymgais i’w tynnu o lywodraeth.

 4. Dafydd Elis

  Rhys, fe wnaeth fy nharo wrth ddarllen dy epistol ddiwethaf fod pob un ysgol gymraeg ei chyfrwng (hyd y gwn i) yng Nghymru yn ysgolion cyfun- ysgolion sy’n hannu o’r union syniadaeth Unffurfiaethol(a yw hwn n air?!) wyt ti’n ei chasau. Wyt ti’n credu fod hyn yn beth iach?

 5. Rhys Llwyd

  Mae ddadl am ysgolion cyfun ac unffurfiaeth yn ddiddorol! Ac fel maen digwydd roedd llawer gan Kuyper i ddweud am hyn hefyd. Ar y cyfan dwi o blaid amrywiaeth gyda ysgolion – rhyddid dewis – roedd Kuyper (ac yma yng Nghymru pobl fel Bobi Jones) o blaid yr egwyddor o gael dewis ysgolion Cristnogol er enghraifft.

  Ond dadl Bobi Jones yw, er ei fod yn credu mewn egwyddor o gael ysgolion arbennigol a crefyddol; oherwydd cyflwr y Gymraeg y byddai unrhyw rannu pellach yn debygol o wanhau safle’r Gymraeg yn bellach fyth.

  Mae’r ffaith fod gyda ni ddewis rhwng ysgol cyfyng Saesneg a Chymraeg amwni yn ddigon am y tro i wrthwynebu unffurfiaeth addysg siawns?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.