Yn ddiweddar dwi wedi dod i gasau y Blaid Lafur a’i unffurfiaeth o’r newydd. Ers darllen ysgrif gan Abraham Kuyper am Unffurfiaeth dwi wedi dod i edrych a’r y Blaid Lafur a’i brif ideoleg sef unffurfiaeth (nid sosialaeth na chyfalafiaeth hyd yn oed moi brif ideoleg) mewn goleuni ang-nhristnogol. Hynny yw bod y Blaid Lafur yn cynrhychioli ideoleg sy’n wrth-Gristnogol – ac fel y dadleua Kuyper gwaith yr un drwg yw unrhyw ideoleg nad sydd o Dduw. A dyletswydd y Cristion felly yw llefaru, gweithredu hyd yn oed, yn ei erbyn. Na, dydy Duw ddim yn ymhel a gwleidyddiaeth bleidiol OND mae yn ymhel ac ideolegau – yn hynny o beth gellid dweud ar goedd fod angen i’r Cristion ymateb a chondemnio ideoleg ffiaidd y Blaid Lafur o Unffurfiaeth.

Yr hyn wnaeth fy ysgogi i bostio’r postiad hwn oedd y stori YMA am ymosodiad hollol bathetig y Blaid Lafur ar yr SNP. Y linell anfarwol gan y Blaid Lafur oedd:

The Nationalists just don’t get it. While children throughout Europe are learning Cantonese, they (the SNP) want to re-enact Culloden.

Hollol hollol pathetig.

Please follow and like us: