Ers i’r ‘Steddfod ddadorchuddio y Pafiliwn Pinc dwi wedi chwerthin i fi fy hun ar dwpdra a hulldod y Pafiliwn.

OND

Wele daeth esboniad am y dewis lliw egsotic yn y Western Mail heddiw. Mae’n rhan o’r ymgyrch codi ymwybyddiaeth am Ganser y Fron.

Fe drodd y syniad twp o gael pafiliwn pinc i fod yn syniad hollol wych i godi ymwybyddiaeth i achos teilwng iawn.

Please follow and like us: