Mae’r canlyniadau yn dechrau dod trwyddo bore ma a’r si mawr ar hyn o bryd yw fod Dafydd Iwan a Richard Pari Huws wedi colli eu seddau i Llais Gwynedd! Mi fydd hyn yn ergyd sylweddol i Blaid Cymru. Ond dwi am sylwebu am Geredigion yn gyntaf gan fod gyda ni set o ganlyniadau llawn. Esgusodwch yr arddull ysgrifennu ychydig bach mwy tafodiaethol na’r arfer, mae hyn er mwyn postio yn sydyn!

Ceredigion
Annibynol: 11
Dem-Rhydd: 10
Plaid Cymru: 19
Llafur: 1
Arall: 1

Maen ergyd sylweddol i’r Blaid fod Penri James wedi colli ei sedd ar y cyngor – hyn ddim yn argoeli’n dda o gwbl i’w ymgyrch i ad ennill sedd San Steffan i’r Blaid yng Ngheredigion. Ond cofiwch wnaeth y Blaid ddim mor wael a hynny ar y cyfan yn y sir achos dim ond 2 sedd i ffwrdd o reoli’r cyngor oeddem ni ac o dynnu’r stops i gyd allan bydde ni wedi medru gwneud e – ond achos anfodlonrwydd aelodau llawr gwlad gyda torri addewidion Plaid-Llafur lawr yng Nghaerdydd roedd agwedd ac ymrwymiad llawer o aelodau (fel fi) yn llugoer tuag at yr ymgyrchu.

Yn fy ward i er enghriafft yn Waunfawr-Comins Coch roedd yr ymgeisydd Plaid Cymru wedi magu ei blant mewn addysg Saesneg a di bod trwy Penglais tra fod yr ymgeisydd Lib Dem wedi magu ei blant yn Gymry ac wedi bod a nhw drwy Benweddig. Y Lib-Dems aeth a hi oherwydd diwedd dydd roedd hi’n amhosib i bobl fel fy rhieni fynd rownd yn canfasio dros ymgeisydd mor mor amhriodol. Gyda ymgeisydd ffresh byddai wedi bod modd ennill Waunfawr-Comins ac os byddau Penri wedi ennill hefyd byddai Plaid mewn… ac yna yn dechrau cau ysgolion bach Ceredigion…

Canlyniadau llanw Ceredigion

Please follow and like us: