Newydd gael newyddion da fod John Wyn Meredith (Plaid) wedi ennill yn Y Garth, Bangor gyda mwyafrif o 40 dros yr ymgeisydd Annibynol (o dras Llafur nid Llais Gwyneddaidd). Roedd John yn un o’r 12 rebel o Grwp y Blaid oedd yn cefnogi’r ymgyrch i gadw’r ysgolion felly hyn yn newyddion da i gefnogwyr Llais Gwynedd.

Hon oedd fy ward i ym Mangor oedd a JMJ ynddi, yn anffodus dim ond llond dwrn aeth allan i bleidleisio o JMJ ond diolch byth roedd yn ddigon.

Please follow and like us: