Canlyniadau Sir Gar yn dechrau dod trwyddo nawr – ar ddiwrnod da fe allai Plaid Cymru gipio’r cyngor yma. Argoeli yn dda hyd yma a sôn fod y Blaid wedi cipio dwy sedd gan Lafur yn Llanelli, seddi oedd arfer bod yn rai saff i’r Blaid Lafur.

Please follow and like us: