Newyddion ddim mor dda a hynny i Blaid Cymru nawr o Sir Gar. Ymddangos fod y Blaid wedi colli llawer o seddau o drwch blewyn er enghraifft:

Rhydaman:
Llafur – 457
Plaid Cymru – 451

Cynwyl Elfed:
Llafur – 795
Plaid Cymru (John Dixon) – 650

Ddim y tro yma felly i gipio Sir Gar, trueni mawr.

Please follow and like us: