Mae cyfaill i mi, Andy Ollerton, yn gweithio fel plannwr eglwysi a bugail yn mhen pellaf Cernyw, enw’r clwstwr o eglwysi ydy Light and Life. Mae un o’r eglwysi wedi cynhyrchu y fideo gwych isod, nid Andy ei hun sydd yn y ffilm ond un o’i gyd-weithwyr. Dros yr wythnosau nesaf mi fydda i’n gweithio ar ffilm byr yn sôn am y ffydd, felly roedd gweld y fideo yma yn dipyn o ysbrydoliaeth ac yn rhoi syniadau. Fe wna i sôn mwy am ein ffilm ni ar y blog eto, yn y cyfamser mwynhewch y ffilm o Gernyw.

Light and Life from Light and Life on Vimeo.

Please follow and like us: