Dwi’n gynhyrchydd ffilmiau amgen. Dwi’n saethu gyda Canon 5D Mk. iii a’r Canon 7D  yn defnyddio amrediad o lenses ac yn golygu ar Adobe Premier Pro. Cysylltwch er mwyn cael dyfynbris am y gwasanaeth o greu ffilm fer i’ch mudiad, cwmni, eglwys ayyb… Mae fy nhelerau yn gystadleuol iawn ac mae modd saernïo prosiect yn seiliedig ar eich cyllideb os yw’n dynn. Pris o £25 yr awr / £190 y diwrnod.

Dyma sampl o rai o’r ffilmiau diweddaraf dwi wedi gynhyrchu: