Fi a’r Ffliw Adar!


Deffrais. Roedd y ffon yn canu.

Pwy ar wyneb daear oedd yn fy ffonio adeg yma o’r dydd?

Neb.

Cloc larwm ydoedd yn fy neffro i fynd i’r Seminar oedd am naw.

Roeddwn mor flinedig doeddwn ni ddim wedi meddwl am hanner eiliad mae’r larwm oedd yn canu; roeddwn ni wedi cymryd yn ganiataol fod hi dal yn noson gynt ac fod rhywun yn ffonio.

Dwi wedi bod yn rhyw besychu a chwythu fy nhrwyn ers wythnos bellach a bore ma fe ddaeth i’w ben tennyn wrth i mi fethu mynd i’r Seminar. E-bostiais yr Athro Howard Williams yn esbonio fy absenoldeb ac atodi y nodiadau oeddwn ni wedi ei paratoi, rhoi chwythad go-lew i’r trwyn ac yna mynd nol i’r gwely.

Gyda’r peswch a’r snwffian wythnos yma roedd hi’n anorfod y byddai rhywrai yn tynnu fy nghoes; “Ti di cal y Bird Flu!” Dwi’n weddol sicr erbyn hyn mae jest dos go hegar o anwyd sydd gennai serch hynny dyma gyfle i sôn ychydig am y bygythiad mwyaf i wareiddiad Ynysoedd y Kedyrn ers Natsiaeth – wel dyna maen nhw’n dweud.

Mae’r newyddion wedi adrodd y gall hyd at 150 miliwn farw o’r Bird Flu – felly mae lle gyda ni boeni.

Ond oedde chi’n gwybod fod 12,000 yn marw bob blwyddyn ym Mhrydain o’r Ffliw arferol? A dywedodd rhyw foi oedd yn dallt ei bethau eu bod nhw’n disgwyl i 50,000 farw ym Mhrydain o’r Ffliw Adar. Bydd colli 50,000 yn ergyd drymach na unrhyw ymosodiad terfysgol ond mae’n bilsen tipyn haws i’w llyncu na’r newyddion fod 150 miliwn mynd i farw o’r Ffliw.

Please follow and like us:

3 thoughts on “Fi a’r Ffliw Adar!

 1. Mordicai

  Gobeithio fyddi di’n well cyn hir! Rydw i wedi medru denig rhag cael y ‘freshers flu’ am y tro cyntaf mewn tair mlynedd.

 2. Blogel

  Pah. Dwi’m’di bod yn ffresher ers 1999, a dwi’di manijo cael o leia’ ddwy ddôs y flwyddyn o fresher’s flu ers hynny!

 3. Iesu Nicky Grist

  Fi’n gutted bo fi’m yn coleg o hyd.

  A gutted bo fi’m yn gweld yr Athro Howard Williams yn wythnosol.

  Hollol gutted. Legend os o’dd un erioed.

  Gwna’n fawr o’r cyfle nawr Rhys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.