Dwi wedi buddsoddi mewn Camera Fideo Digidol heddiw yn bennaf er mwyn medru datblygu mwy o genhadaeth aml-gyfrwng Cristnogol Cymraeg ar y we, nid anhebyg i stwff Mars Hill yn Seattle. Dyma fy ymgais gyntaf:

Dewch i Llanw!

O.N. Dwi ddim yn bored go iawn… dim ond actio ydw i 😉

Please follow and like us: