Fideo o Dewi Hughes yn trafod ‘Power and Poverty’

Ches i’r fraint o fod yn lansiad Cymru o gyfrol ddiweddaraf Dewi Arwel Hughes ddechrau’r mis. Roedd y Camera fideo gyda mi felly fe wnes i recordio’r sgwrs gyda Dewi; dyma hi i chi, mwynhewch…

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.