Er na ches fawr amser i flogio (fel yr esboniais yn y cyfnod diwethaf) ces amser i dynnu rhai lluniau ar hyd y daith. Dyma bigion mewn trefn gronolegol:

4 Ionawr 2010 - Elidir Fawr dan eira o Ddeiniolen. Bues i'n byw yn Neiniolen rhwng Awst 2009 a Medi 2010.

30 Ionawr 2010 - Criw Hacio'r Iaith yn Aberystwyth

1 Ebrill 2010 - Lansiad 'Gair i Gell' yn Palas Print, Caernarfon

3 Ebrill 2010 - Priodas Dafydd a Gwenno yn Llangefni

7 Ebrill 2010 - Criw Llanw, y flwyddyn olaf yn Llangrannog cyn symud i Gei Newydd

23 Ebrill 2010 - Begw yn cyrraedd teulu'r Llwydiaid!

24 Ebrill 2010 - Dafydd Iwan yn annerch mewn "rali" Plaid Cymru jest cyn yr Etholiadau Cyffredinol. Roedd y rali yn Aberystwyth ac fe wnaeth Plaid Cymru yn drychunebus yno.

11 Mai 2010 - Lansio 'Siarter Bangor', rhan o'r ymgyrch i Gymreigio Prifysgol Bangor

15 Mai 2010 - Cyfarfod sefydlu Derek yn Capel Gomer, Abertawe

19 Mai 2010 - Achos Llys Geraint Twm, Caernarfon

25 Mai 2010 - Darllen ar gyfer y PhD ar lethrau Elidyr Fawr uwchben Deiniolen

19 Mehefin 2010 - Rali 'Mesur Iaith Cyflawn', Porthmadog

17 Gorffennaf 2010 - Diwedd taith y Society Profiad

19 Gorffennaf 2010 - Gwyliau gyda'r teulu yn Nyfnaint

7 Awst 2010 - Fy ymweliad cyntaf ag Eastlands, curodd Man City Valencia 2-0.

6 Tachwedd 2010 - Rali 'Achub S4C', tua 2,000 yna, y rali fwyaf fues i'n rhan o'i threfnu erioed.

14 Tachwed 2010 - Fy Sul cyntaf yn Ebeneser, Llanllyfni un o Eglwysi llai fy ngofalaeth (fe wnaeth *rhai* droi fyny ar ôl tipyn!)

26 Tachwedd 2010 - Derek, Cynan ac Ifan yn ymweld a Chaernarfon

4 Rhagfyr 2010 - Rali 'NA i'r TORI-adau', y rali wlypaf fues i ynddi erioed.

17 Rhagfyr 2010 - Eira mawr yng Nghomins Coch, gymerodd hi bythefnos i'r cyfan glirio.

18 Rhagfyr 2010 - Y flwyddyn yn dod i ben gyda phriodas Elain fy hyfryd chwaer!

Felly dyna pam mod i wedi bod rhy brysur i flogio’n iawn yn 2010!

Please follow and like us: