Fy IQ

Dwi wedi gwneud prawf IQ ar y we ac wedi cael sgor o 127 sy’n reit dda o gofio mod i wedi ei wneud yn fy ail iaith ac fy mod i’n ddislecsig!

IQ Test Score

Please follow and like us:

3 thoughts on “Fy IQ

  1. cer i grafu

    Wi’n tueddu meddwl bod y profion ‘ma ond yn dangos pwy mor dda yw rhywun yn gwneud y teip hyn o brofion.

    Mae fy meddwl i yn cau i lawr o flaen unrhyw broblem fathemategol, ac wrth weld y cwestiwn ‘na biti oedran Sarah fe gwmpws fy nghalon i’m hesgidiau. Wnetho i ddim anfon y peth i mewn i gael fy sgor ond mae’n siwr gen i y bysa fe yn y degau cynnar.

    Ond da iawn ti Rhys.

  2. Ifan Morgan Jones

    Dwi’m yn trystio profion IQ! Dw i wedi cael sgor o 140 unwaith a dw i’n sicr ddim mor glyfar a hynny. Mae’n dibynnu ar y cwestiynnau. Dwi methu cyfri dros ddeg heb gymryd fy sgidiau bant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.