Y rhan olaf o bedwar o gyfweliad a ffilmwyd yn nigwyddiad Souled Out yn y Bala nos Sul diwethaf lle mae’r cyn-chwaraewr Rygbi rhyngwladol Garin Jenkins yn trafod ei fywyd a’i ffydd ar, ac oddi ar y cae.

Y Gyfres Gyfan:

Rhan 1
Rhan 2
Rhan 3
Rhan 4

www.souledoutcymru.net

Please follow and like us: