Gig a Cyf Cyff CYIG

Neithiwr roedd noson Naws ymlaen yn y Cwps, doedd i’m gymaint a hynny yna ond roedd hi’n noson dda. Dyma luniau o’r tri grwp oedd yn perfformio, yn gyntaf roedd Pala yna Gwyneth Glyn ac i ddiweddu’r noson roedd y Gerddorfa, hynny yw Gilespi.Ar ddydd Sadwrn roedd Cyf Cyff CYIG 2005. Etholwyd Steffan Cravos yn Gadeirydd yn lle Huw Lewis ac fe gafwyd araith wych gan y cynghorydd Ray Davies, fe sy’n gwisgo’r beret yn y llun isod!

Please follow and like us:

1 thought on “Gig a Cyf Cyff CYIG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.