Roeddw ni’n teimlo’n reit ddigalon bore ma ar ôl dychwelyd o Kyiv. Roedd bod yng nghanol bwrlwm y diwygiad yna wedi gwneud i mi sylwi o’r newydd beth oedd dyfnder yr argyfwng a’r tywyllwch ysbrydol a moesol yma yng Nghymru. Fe wnai bostio am Kyiv mewn manylder eto ond yn fras mae Kyiv yn le cyfoethog iawn yn y pethau sy’n cyfri ac mae Cymru’n boenus o dlawd yn y pethau sy’n cyfri. Fodd bynnag, erbyn amser cinio ches i fy nghalanogi rywfaint ar ôl clywed fod Esgobaeth Bangor wedi penderfynnu appwyntio Andy John fel Esgob newydd ac mi fydd hyn, gobeithio, yn agor y ffordd i Andy John olynu Barry Morgan fel Archesgob Cymru. Ar y cyfan mae angen i’r Anglicaniaid wneud mwy nag apwyntio’r bobl cywir i fod yn arf cenhadol blaenllaw yng Nghymru heddiw ond maen gam i’r cyfeiriad cywir gweld Esgob sy’n dilyn efengyl Duw ac nid tueddiadau’r oes yn cael ei apwyntio; chwa o awyr iach.

Archesgob Cymru, Barry Morgan (Dde) ac Esgob newydd Bangor, Andy John (Chwith)

Archesgob Cymru, Barry Morgan (Dde) ac Esgob newydd Bangor, Andy John (Chwith)

Mae hwn yn benodiad arwyddocaol iawn ac fe allai olygu gweld shift pwysig ac arwyddocaol o fewn yr Eglwys yng Nghymru; rhyw fath o re-refomation. Yr hyn sy’n ‘bombshell’ i’r sefydliad Anglicanaidd yw fod Andy John yn drwydal uniongred (neu efengylaidd os liciwch chi). Mae wedi dysgu Cymraeg yn rhugl ac dim ond pedwar a deugain oed yw e. Dydw i ddim yn adnabod Andy, fodd bynnag rwyf yn gyfarwydd ag ef a’i weinidogaeth oherwydd yn y 90au ef oedd Ficer Aberystwyth yn gweithio fel rhan o dîm Stuart Bell – mewn gair, fe fwriodd Andy John ei brentisiaeth mewn Plwyf efengylaidd-garesmataidd oedd yn gweld bendith, mae Andy felly yn gwybod be ‘di be.

Mae llaw Duw yn amlwg iawn yn yr apwyntiad yma oherwydd ddechrau’r wythnos roedd y dewis o ffefrynnau yn edrych yn llwm iawn a ddim yn dangos unrhyw obaith o gwbl o weld yr Eglwys yng Nghymru yn apwyntio arweinydd newydd fyddai’n ei harwain at hen lwybr y Groes mewn ysbryd newydd. Dwi ddim yn rhy wybodus am ddaliadau a chredodau Anglicaniaid unigol ond dwi’n meddwl mod i’n gywir i ddweud fod Andy John wedi bod yn ddewis tra gwahanol i’r tri arall oedd yn cael eu hystyried fel ffefrynnau ddechrau’r wythnos – Meurig Llwyd, John Holdsworth a’r an-enwog Jeffrey John.

Mae penodiad Andy yn “devine intervention” yn wir.

Please follow and like us: