Gweinyddiaeth Cariad

banner2b

Ddoe yn dilyn ffrwgwd rhwng Amazon a chyhoeddwr llyfrau fe fu’n rhaid i Amazon ddileu llyfrau dros eu rhwydwaith whispersync oddi ar declynnau Kindle defnyddwyr ac ad-dalu cost y llyfrau i’r defnyddiwr. Fe benderfynodd y cyhoeddwr nad oedden nhw am werthu’r llyfrau ar ffurf eInk bellach ac fe berswadiodd y cyhoeddwr Amazon i fynd un cam ymhellach a dileu’r llyfrau oddi ar declynnau pobl oedd eisoes wedi eu prynu heb yn wybod i’r defnyddiwr. Mae hyn wrth gwrs yn codi cwestiynau ynglŷn a phreifatrwydd a hawliau’r defnyddwyr – os gall Amazon dapio i fewn i declynnau pobl dros y rhwydwaith a dileu a gosod ffeiliau fel y myn heb ganiatâd y defnyddiwr unigol mae yna gynsail a model peryglus yma.

Ond dyma sy’n gwneud y stori yn fwyaf difyr. Beth oedd y llyfrau a ddileodd Amazon? Wel dim byd llai nag Animal Farm a Nineteen Eighty-Four gan George Orwell! Eironig iawn…

Please follow and like us:

1 thought on “Gweinyddiaeth Cariad

  1. Llion

    haha, gwych. mae dy gopi di o 1984 yn eistedd fan hyn ar fy silff. nes di adael e yn fy nghar rhyw dro, ond diolch i hynny nes i benderfynnu ei ddarllen.

    os wyt ti ishe fe nol, gad fi wbod a ddai a fe i’r steddfod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.