Dwi’n tynnu lluniau ers rhai blynyddoedd bellach ac er mod i’n gymharol fodlon gyda fy nhirluniau a fy lluniau newyddiadurol roedd yna un maes na fentrais iddi eto … tan ddoe. Y maes hwnnw oedd lluniau priodasol. Roeddwn i’n nerfus tu hwnt, ond esboniais i fy nghyfeillion oedd yn priodi nad oeddwn wedi gwneud o’r blaen ac iddyn nhw dderbyn y byddai’r cyfan yn dipyn o trial & error. Ond roeddwn i’n falch am y cyfle er mwyn gweld a oedd yn fath o ffotograffiaeth y gallwn ddatblygu mwy ohono yn y dyfodol. Dwi’n meddwl bod y lluniau yn argoeli’n weddol ar gyfer y dyfodol ond dwi hefyd wedi gweld lle mae angen i mi wella. Dyma rannu rhywfaint felly am sut es i ati.

Roedd gen i ddau gamera, Canon 7D (prif gamera) a’r 40D (wrth gefn). Newydd brynu’r 40D ail-law ydw i, roedd yn rhad iawn ond roedd angen camera wrth gefn arna i. Er ei fod yn rhad roeddwn i wedi disgwyl gwell. Mae wir-yr yn gamera wrth gefn a dim mwy, roedd y gwahaniaeth rhyngddo a’r 7D mewn golau isel yn drawiadol ac felly prin i unrhyw luniau o’r 40D gyrraedd y casgliad terfynol. Yn yr hir dymor bydd angen ail gamera gwell arna i.

O ran lensys roedd gen i’r 17-40mm f/4, 40mm f/2.8, 50mm f/1.4, 70-200mm f/4. Roedd y mwyafrif helaeth o’r lluniau wedi eu tynnu ar y 40mm, mae’n debyg mae’r 50mm byddwn i wedi defnyddio ond dydy’r AF ddim yn gweithio ar hwnnw felly mae’n anodd ei ddefnyddio mewn sefyllfa lle mae pethau’n newid yn sydyn. Oherwydd roedd modd i mi fod yn gymharol agos i’r cyffro yn y capel ac yn y derbyniad doedd dim angen i mi ddefnyddio llawer o’r 70-200mm ac mae hynny’n ffodus mewn gwirionedd oherwydd roedd yr f/4’s yn stryglo braidd gyda golau isel y capel. Yn yr hir dymor bydd angen uwchraddio’r 70-200mm o f/4 i f/2.8. Ond dydy hynny ddim mynd i ddigwydd yn y dyfodol agos yn anffodus, mae nhw’n costio gymaint a câr! Defnyddiais i’r 17-40mm ar gyfer y lluniau grŵp. Mae’n rhyfedd iawn mae’r lens wnes i’r defnydd mwyaf ohoni oedd y 40mm sef fy lens rhataf, prawf fod dim angen yr offer drud bob tro.

Y flash oedd gen i oedd y Speedlite 580. Dwi wedi bod yn burydd ers blynyddoedd yn gwrthod defnyddio flash ond roeddwn i’n gwybod y byddai angen un arna i ar gyfer y briodas felly dwi dim ond wedi cael flash ers ychydig wythnosau. Wrth edrych nôl roedd angen i mi ymarfer dipyn mwy gyda’r flash na’r hyn wnes i, ac roedd y defuser rhad oedd gen i yn dda i ddim mewn gwirionedd felly bydd angen i mi fuddsoddi mewn mathau gwahanol o defusers. Y brif broblem gyda’r flash oedd bod y to yn y capel mor uchel â’r waliau mor bell o wrthych y lluniau nes bod bownsio’r flash ddim yn gweithio mewn gwirionedd.

Ar y cyfan roeddwn i’n bles iawn gyda’r lluniau grŵp tu allan a’r lluniau “artistig” yn y capel, roedd y lluniau yn y derbyniad yn ddigon derbyniol ond roeddwn i ychydig yn siomedig gyda fi fy hun gyda’r lluniau wnes i gymryd yn ystod y gwasanaeth. Ond dyna ni, trial & error. Dwi’n gobeithio fydd y teuluoedd yn hapus gyda’r lluniau, mae hynny’n bwysicach na be dwi’n feddwl fy hun amdanyn nhw!

Dwi’n tynnu lluniau mewn priodas dau ffrind arall dros y misoedd nesaf, wedi hynny dwi’n gobeithio bydda i wedi magu digon o hyder a phrofiad ac yn agored wedyn os oes galw ac amser i wneud gwaith am dâl. Dwi wedi cofrestru lluniaupriodas.com yn barod rhag ofn!

Dyma oedd fy hoff luniau i o’r diwrnod. Plîs gadewch sylwadau, boed yn bositif neu’n rhoi beirniadaeth adeiladol:

Lens: 50mm f/1.4
1/100, f/2.8, ISO 500, dim flash

Lens: 50mm f/1.4
1/100, f/2.8, ISO 500, dim flash

Lens: 50mm f/1.4
1/100, f/2.8, ISO 2500, dim fflash

Lens: 50mm f/1.4
1/100, f/2.8, ISO 2500, dim fflash

Lens: 40mm f/2.8
1/200, f/3.2, ISO 2000, gyda fflash

Lens: 40mm f/2.8
1/200, f/3.2, ISO 2000, gyda fflash

Lens: 40mm f/2.8
1/250, f/2.8, ISO 100, gyda fflash

Lens: 40mm f/2.8
1/250, f/2.8, ISO 100, gyda fflash

Lens: 17-40mm f/4 ar 22mm
1/250, f/6.3, ISO 640 gyda fflash

Lens: 17-40mm f/4 ar 22mm
1/250, f/6.3, ISO 640 gyda fflash

Mwy o luniau ar Flickr:

Priodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a Heledd
Priodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a Heledd
Priodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a Heledd
Priodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a Heledd

Priodas Andras a Heledd, a set on Flickr.

Please follow and like us: