Wedi chargio y Canon wythnos yma, tro cyntaf ers blwyddyn y mwy. Er mor dda ydy cameras ar y ffôn dyddiau yma does dal dim byd cweit cystal a darn mawr o wydr o flaen camera go-iawn. Canon EOS RP gyda Canon RF 24-105mm F4L.

Hwn yw’r treat o olygfa o’n gardd gefn bob bore trwy’r gaeaf 🙏

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd,
Dduw hollalluog,
Gyda gwawr y bore
dyrchafwn fawl i ti;
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd,
cadarn a thrugarog,
Trindod fendigaid
yw ein Harglwydd ni.

Please follow and like us: