gweinidog. dylunydd. ffotograffydd.

rhysllwyd.com

Dilynwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr

Dilynwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr

Ddydd Sul bues i'n pregethu ar yr adnodau yma o Broffwydoliaeth Jeremeia 31: ‘Mae’r amser yn dod,” meddai’r ARGLWYDD, “pan fydda i’n gwneud ymrwymiad newydd gyda phobl Israel a Jwda … Dyma’r ymrwymiad fydda i’n ei wneud gyda phobl Israel bryd hynny,” meddai’r...

Y neidr bres (Numeri 21:4-9 a Ioan 3:14-21)

Y neidr bres (Numeri 21:4-9 a Ioan 3:14-21)

Er i bobl Dduw ennill rhyddid o’r Aifft, yng nghanol yr anialwch ‘toedden nhw ddim yn rhydd mewn gwirionedd. Fe glywn eu bod yn flin, yn ddiamynedd ac yn cwyno. (Numeri 21.4-5) Disgrifiad fyddai’n gweddu’n dda i’r math o gymdeithas rydym yn byw ynddi heddiw o bosib....

Ymweld â dwy deml ym Mangor

Ymweld â dwy deml ym Mangor

Fel rhan o fy nhymor sabathol dwi’n cymryd y cyfle i ymweld ac eglwysi eraill, yn cynnwys traddodiadau gwahanol i fy nhraddodiad i oherwydd rwy’n credu fod pob traddodiad yn cyflwyno rhywbeth gwerthfawr i rychwant eang eglwys Iesu Grist. Ymweld heddiw â gwasanaeth...

Y faner wedi ei phlannu

Y faner wedi ei phlannu

Wythnos yma dwi wedi cael amser i wneud dau beth, dechrau gwylio For All Mankind ar Apple TV, sef drama ‘alternate history’ lle enillodd y Sofietiaid y ras i’r lleuad a phlannu baner y morthwyl a’r cryman cyn y stars and stripes. Yr eilbeth yw dechrau mynd trwy...

Politics on the Edge gan Rory Stewart

Politics on the Edge gan Rory Stewart

Fyddwn i ddim fel arfer wedi darllen llyfr fel hwn, ond gan fy mod yn wrandäwr brwd o’i bodlediad gwych fe ofynais am y llyfr yn anrheg Nadolig. Roedd rhannau gwych a chofiadwy ac mae wedi'i ysgrifennu'n huawdl. Mae'n bortread dychrynllyd o gyflwr gwleidyddiaeth...

Gwneud ffordd yn yr anialwch

Gwneud ffordd yn yr anialwch

Wrth i'r Pandemig gydio yn 2020 wnes i greu rhestr o aelodau o fy nhair eglwys roeddwn i'n ystyried yn hŷn neu'n fregus am wahanol resymau er mwyn cadw cyswllt bwriadol gyda nhw. Roedd 46 enw ar y rhestr, er bod gyda ni ddwywaith hynny o aelodau rhwng y tair eglwys,...