Hanes Jack Davies, fy hen Dadcu

Dwi wedi ffeindio llun o Jack Davies, fy hen Dadcu, fuodd farw rhywbryd yn yr 1930au mewn damwain yng Nglofa Blaenhirwaun oedd rhwng y Tymbl, Cefneithin a Chross Hands. Dyma’r lofa aeth fy Nhadu i weithio ynddo’n fuan ar ol colli ei Dad yn yr union fan. Mae’r hen Lofa wedi ei droi yn ôl yn dir gwyrdd bellach. Dyma’r ‘arial view’ o google maps:


View Larger Map

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.