Mae’r fideo yma yn ddoniol iawn – os na fyddwch chi’n ei weld mor ddoniol a hynny yna gwyn eich byd chi am beidio deall in-jokes sad y byd Cristnogol. Roeddw ni’n arbennig o hoff o’r rhan “Feature Disabled for Sothern Baptists”!

Please follow and like us: