Hysbysebion newydd MAC – doniol

Ydych chi wedi gweld yr hysbysebion isod? Maen nhw’n wych! Fel nododd Barbs ar y Maes roeddem ni drigolion y Berllan Afalau yn teimlo reit hunanfodlon ac uwchraddol (gwrychaf). Gwyliwch nhw, a dwin siwr fe ddown nhw a chi gam yn nes i newid tro nesa ewch chi i brynnu cyfrifiadur.

Er bydd nerds fel fi yn gweld nhw’n ddifyr iawn dwi’n meddwl wnaiff tipyn o bawb weld nhw’n ddoniol tu hwnt:

Please follow and like us:

2 thoughts on “Hysbysebion newydd MAC – doniol

  1. Mei

    Hoff iawn o’r cynta a’r ail – ond rhaid cofio mai Windoze sy’n achosi hyn, ac nid bai’r caledwedd.

    Mae PC’s sy’n rhedeg ar OS iawn yn gret (fel, ym, Blogger?).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.