“aur a thus a myrr” Mathew 2.11

Un o rinweddau thus yw ei rinweddau iachusol. Mae’n cael ei ddefnyddio mewn rhai diwylliannau i drin gwahanol afiechydon. Roedd hefyd yn un o’r peraroglau a ddefnyddiwyd yn y Deml. Ond ei rinwedd iachusol wnaeth ddal fy nychymyg i’n bennaf wrth baratoi neges dydd Sul. Beth mae rhodd y thus yn dweud wrthym am rinweddau iachusol Iesu dderbyniodd y rhodd? 

Os mae yng ngardd Eden wnaethom ni ddal afiechyd pechod, yna gan y meddyg hwn a anwyd ym Methlehem rydym yn canfod yr iachâd. Iesu – ei fywyd, ei aberth a’i atgyfodiad – yw’r brechlyn i fyd sy’n flinedig dan salwch pechod.

Dair blynedd yn ôl yn ystod y Pandemig cyhoeddodd y bardd Cristnogol John Emyr englyn pwerus iawn yn chwarae gyda’r ddelwedd yma:

Er blwyddyn lem y pandemig – i’n byd
Daw balm yn galennig;
Daw o’r glyn frechlyn i’w frig,
Daw o’r boen fyd arbennig.

Mae’r term Beiblaidd “pechod” yn aml yn cael ei gam ddeall dyddiau yma. Ar un llaw mae’n derm sy’n cael ei weld fel un sy’n cael ei ddefnyddio gan bobl hunangyfiawn i farnu pobl sy’n wahanol iddyn nhw. 

Ac ar y llaw arall mae’n cael ei weld fel rhywbeth sydd efallai yn wael i chi ond ar yr un pryd yn gysur, ystyriwch sut mae rhai siocledi yn cael eu marchnata fel rhan “sinless” oherwydd bod ganddyn nhw lai o siwgr! 

Ond un ffordd fwy adeiladol o ddeall pechod ydy ei weld fel ffordd o wneud synnwyr o’n byd a’n bywydau toredig. Dwi’n hoff iawn o ddiffiniad yr awdur Fransis Spufford a ddisgrifiodd pechod fel:

“The human propensity to f**k things up. It’s our active inclination to break stuff – ‘stuff’ here including moods, promises, relationships we care about and our own wellbeing and other people’s.”

Ac felly o ddeall pechod fel salwch sydd wedi syrthio ar fyd blinedig mae meddwl am Iesu fel meddyg neu iachawdwr yn gysur yn nhymor yr Adfent. Fel dywedodd un o fy hoff awduron Brian Zahnd: “Jesus doesn’t just want to get you off the hook, he wants to cure your soul.”

“am iddo fe gael ei guro cawson ni ein hiacháu.” (Eseia 53.5b)

“O Grist, Ffisigwr mawr y byd, down atat â’n doluriau i gyd.” (D. R. GRIFFITHS)

Please follow and like us: