Heddiw mae pris iPhone o O2 wedi gostwng o £269 i £169 – mae’n parhau i fod rhy ddrud i mi gan mod i’n gwsmer ffyddlon i Three mae nhw’n cynnig yr HTC TyTN II (gwerth £400) a’r Nokia N95 (sydd gwerth tipyn hefyd) i mi am ddim ar gytundeb tipyn mwy cystadleuol na chytundeb O2 i’r iPhone. Fodd bynnag fe adawodd rhywun sy’n gweithio i O2 neges anhysbys ar flog technoleg y BBC heddiw yn dweud:

O2 has only secured a 1 year deal with apple – i work in head office for O2 – We have been forced to try and sell around 50,000 Iphones by June 1st or the contract will be open to the next biggest bidder (Vodafone or T-Mobile). I can confirm after June 1st and the release of the new Iphone it will be FREE on an 18month contract for the 8gb or £99.99 for the 16gb, the new Iphone is set to feature a 30gb memory and enhanced Camera – think it’s only 3.2 with Flash, Also may come with a bonus pack from apple allowing £30 of free Itunes downloads.

Felly, mewn gair, peidiwch cael ei twyllo a rhuthro allan yna i brynnu iPhone nawr! Nid yw fy nghytundeb presennol i gyda Three yn dod i ben tan yn hwyrach yn yr haf beth bynnag felly o bosib erbyn hynny y bydd Apple wedi agor yr iPhone i gwmniau heblaw am O2 ac o bosib y bydd ar gael ar Three. Wedi dweud hynny er fod yr iPhone yn anhygoel o cwl a swish o’r troeon dwi wedi bod mewn yn siop O2 yn ei drio allan dwi wedi ei gael yn reit lletchwith i ddefnyddio – maen fwy o gadjet gimici nac ydyw o declyn effeithiol sy’n cyflymu eich llif gwaith fel ag y mae Blackberry’s neu fy ffon presennol y Noka E61, felly dwi ddim yn hollol siwr os ydw i eisiau un ar hyn o bryd beth bynnag! Ond dwi rili ddim yn disgwyl mlaen i orfod gweld logo Microsoft Windows ar gornel fy sgrin os a i am y HTC TyTN II.

Please follow and like us: