Jess ar YouTube

Yn anffodus fydda i ddim yn Merthyr nos fory felly fydda i’n methu un o berfformiadau prin Jess. Dwi wedi fy nghyfareddu gyda Jess ers i mi eu gweld nhw ar y teledu ar ôl Gŵyl y Faenol nol yn 2001 dwi’n meddwl. Ro ni rhy ifanc i’w gwerthfawrogi tro cynta rownd. Ond dwi wedi llwyddo i’w dal nhw’n fyw ddwy-waith, unwaith yng Ngwyl Mawr Bont ddwy flynedd yn ôl ac unwaith eto tua 9 mis yn ôl yn Nhregaron. Roedd y perfformiadau, yn enwedig yr un ym Mhontrhydfendigaid yn wefreiddiol.

Ta beth – dwi wedi ffeindio p’nawma fod dau o’r caneuon wnaetho nhw berfformio yng Ngwyl y Faenol fyny ar YouTube. Mwynhewch.

Please follow and like us:

2 thoughts on “Jess ar YouTube

  1. Hubie

    Un o bandiau gorau Cymru, os na y band gorau! We nhw yn gret yn y Faenol. Ma gyda nhw “myspace” erbyn hyn hefyd/

    Diolch

    Hubie

  2. B Griffiths

    Gwrando ar Jess trwy amser o 1991-1993, fy hoff band Gymraeg erioed. Ffantastic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.