poster_hysbysebu

Lansio Siarter Bangor
Cychwyn ymgyrch yn galw am le teilwng i’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor

Cyfarfod ar Y Cwad (tu allan i’r Llyfyrgell)
Prif Adeilad y Celfyddydau
Bore Dydd Mawrth, 11 Mai am 11yb

Yn galw ar fyfyrwyr a darlithwyr i ddod ynghÅ·d!

Trefnir gan Gell Myfyrwyr Bangor o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Rhys ar rhys@cymdeithas.org

Please follow and like us: