Lansio Siarter Bangor

poster_hysbysebu

Lansio Siarter Bangor
Cychwyn ymgyrch yn galw am le teilwng i’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor

Cyfarfod ar Y Cwad (tu allan i’r Llyfyrgell)
Prif Adeilad y Celfyddydau
Bore Dydd Mawrth, 11 Mai am 11yb

Yn galw ar fyfyrwyr a darlithwyr i ddod ynghŷd!

Trefnir gan Gell Myfyrwyr Bangor o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Rhys ar rhys@cymdeithas.org

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.