Heddiw ‘da ni wedi lansio Torri Syched 002, yr ail yn ein cyfres o ffilmiau byr yn trafod ffydd. Thema yr un yma ydy’r modd rydym ni’n reddfol yn trio llenwi ein bywydau gyda llwyth o bethau ac yna sylweddoli yn y diwedd nad ydyn nhw o’r rheidrwydd byth yn ein llenwi ni. Mae ychydig fanylion am y cynhyrchu dan y ffilm. Cofiwch hefyd fynd draw i wefan Torri Syched i wylio Torri Syched 001 os nad ydych chi wedi gweld hwnnw eto. Mwynhewch:

Torri Syched 002 | Llenwi
Ffilmiwyd yng Nghaerdydd ar yr 22ain o Dachwedd 2010.

Cyfrannwyr:
Rhys Llwyd: Awdur, cyflwyno a golygu fideo.
Aled Ifan: Cynhyrchu.
Iwan England: Cyfarwyddo, camera a sain.

Diolch i:
Geraint Tudur ac Undeb yr Annibynwyr, Mari Fflur, Cynan Llwyd, Menna Machreth, teulu Aled ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Nodiadau technegol:
Ffilmiwyd ar Panasonic AG-HPX171E mewn HD a’i olygu ar Final Cut Studio.

Please follow and like us: