Dwi’n falch iawn fod Leanne Wood wedi curo heddiw. Er mod i wedi ei chefnogi hi doeddwn i ddim yn siŵr wir a oedd aelodau Plaid Cymru yn barod am arweiniad rhywun fyddai wir yn siglo pethau.

Ches i’r fraint o redeg gwefan ac ymgyrchoedd ebost ymgyrch Leanne, falle, os caf amser, fe wna i flogio am y broses honno, a’r ystadegau ac ati dros y dyddiau nesaf.

Dwi’n meddwl fod y ffilm isod gan Menna yn crynhoi yn dda pam mod i wedi penderfynnu cefnogi Leanne:

Er mod i’n falch iawn i gefnogi Leanne a’i hymgyrch ar lefel bersonnol, does gen i ddim bwriad ymrwymo yn awr i fod yn arbennig o weithgar gyda’r Blaid a hynny oherwydd mod i’n parhau i gredu mae tu allan i wleidyddiaeth pleidiol mae’r lle gorau a mwyaf priodol i arweinwyr Eglwysig fyw a bod a cheisio dylanwadu. Ond am y tro does gen i ddim cywilydd bod yn aelod o’r Blaid o leiaf.

Please follow and like us: