Heddiw, fe lansiodd Plaid Cymru gynllun i dynnu 50,000 o fusnesau Cymru allan o’r system trethi busnes. Dyma’r cyhoeddiad olaf o bolisïau 7 i ’07 Plaid Cymru i drawsffurfio Cymru. Amlinellodd Arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones y cynllun, sydd wedi’i dargedu at ardal Orllewin Cymru a’r cymoedd, a fyddai’n golygu cynnydd yn y nifer o fusnesau sydd â hawl i 50% a 25% o ostyngiad yn nhrethi busnes, a chyfanswm o 50,000 o fusnesau yn gadael y system trethi busnes yn gyfan gwbl erbyn 2011. Wedi’i gyfuno â defnydd mwy pwrpasol o gronfa gydgyfeiriol Ewrop, fe fyddai’r gostyngiadau hyn yn nhrethi busnes yn trawsffurfio economi Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones:

Ieuan Wyn Jones in the Assembly chamber“Byddai’r gostyngiadau hyn yn nhrethi busnes yn gweld 50,000 o fusnesau bach yn cael eu tynnu o’r system trethi busnes. Fe fyddai hyn yn ddatblygiad gwerthfawr iawn a fyddai o fudd i fusnesau bach. Fe fydd gostwng y trethi hyn o gymorth i fusnesau brodorol, gan wneud Cymru yn fwy atyniadol i fusnesau. Wedi’i gyfuno â defnydd mwy teg o bŵer caffael y Llywodraeth a defnydd mwy pwrpasol o’r gronfa gydgyfeiriol, fe fyddai’r polisi yma yn rhoi hwb i economi Cymru.

Mi fydd y polisi hwn yn siwr o fod o fudd mawr i lawer o gwmniau bychain Ceredigion ac yn hwb, gobeithio, i’r ymgyrch i ail-ethol Elin Jones. Dim ond Plaid Cymru sy’n medru cynnig polisiau beiddgar fel yma a wnaiff wahaniaeth – does dim gobaith gan y Democratiaid Rhyddfrydol i ennill mwyafrif dros Gymru felly pleidlais wast yw pleidlais i’r Democratiaid Rhyddfrydol yng Ngheredigion.

Please follow and like us: