Dwi reit ynghanol y Maes ac mae'r GPS ar yr iPhone yn dangos yn union
lle ydwi!

Please follow and like us: