Dyma luniau y cymerais o’r orymdaith yn Aberystwyth ar ddydd Gwener y Groglith. Y gwr sy’n arwain ydy Stuart Bell, Rheithor Aberystwyth – sais rhonc di dysgu Cymraeg ac yn awr (ac ers blynyddoedd) yn pregethu’n rhugl yn Gymraeg.Please follow and like us: