Braint unwaith eto oedd bod yn rhan o briodas arall dydd Sadwrn, tro yma Angharad o Feddgelert a Simon o Fanceinion. Roedd y Briodas yn Llanrug ac yna’r wledd yn ôl ym Meddgelert.

Dyma rai o fy ffefrynnau o’r diwrnod.

Os ydych chi’n chwilio am ffotograffydd Priodas yna ewch draw i ngwefan i: www.lluniaupriodas.com

Priodas Angharad a Simon

Priodas Angharad a Simon

Priodas Angharad a Simon

Priodas Angharad a Simon

Priodas Angharad a Simon

Priodas Angharad a Simon

Priodas Angharad a Simon

Priodas Angharad a Simon

Please follow and like us: