Dwi newydd gyrraedd adre ar ôl penwythnos i ffwrdd ym mhriodas Steff a Gwenno Teifi. Priodas hyfryd, lot o hwyl, dal fyny gyda hen ffrindiau a theulu, clod i Dduw.

Ges i’r fraint o dynnu lluniau yn y briodas. Lleucu oedd yn arwain a fi yna fel 2nd shooter, mwy o ryddid a llai o stress, siwtio fi. Dwi’n eithriadol bles gyda’r lluniau ges i ar y diwrnod a gobeithio fod y teuluoedd yn hapus hefyd!

Os ydych chi’n chwilio am ffotograffydd Priodas yna ewch draw i ngwefan i: www.lluniaupriodas.com

Dyma oedd fy ffefrynau i o’r diwrnod ddoe:

IMG_4267

IMG_4361

IMG_3893

IMG_3734

IMG_4318

IMG_3506

panoramagwennoasteff

Please follow and like us: