Lost Season 5 – fy theori hyd yma

800px-jacob5x16

Jacob

Roedd y finale Lost nos Sul yn hollol wych, er roeddwn ni’n hollol ar goll tan bod cwpwl o bethau’n dod yn glir.

I ddechrau y busnes yna fod Richard yn gorfod ateb y cwestiwn: “What lies in the shadow of the statue?” a dyna fe’n ateb yn Lladin, “Ille qui nos omnes servabit.” ac o’i gyfieithu sy’n golygu: “Yr Un fydd yn eich hamddiffyn a’ch gwaredu.” Felly maen debyg mae rhyw fath o ffigwr Meseianaidd ydy Jacob yn sicr. Roeddwn ni wedi tybio hyn ers y dechrau ond mae hyn yn gwneud y peth yn sicrach.

Yn ail, y busnes yma fod yna ddau Lock nawr, un aeth i mewn i’r cerflun i ladd Jacob gyda Ben ac un marw â drodd fyny yn y bocs. Wel, nid Lock ydy’r un sydd i mewn gyda Jacob ond yn hytrach nemesis Jacob (y dyn fuodd yn siarad a bygwth Jacob ar y traeth) ar ffurf Lock. Gellid bod yn sicr o hyn oherwydd yn gyntaf mae Richard yn dweud wrth y Lock newydd pan maen troi fyny: “Theres something different about you,” ac yn ail mae Jacob yn sylwi mae ei nemesis ar ffurf Lock yw oherwydd ei fod yn gweld ei fod wedi ffeindio’r “loophole”.

Y trydydd peth pwysig yw bod Jacob wedi dweud wrth y Lock ffug wrth iddo farw “They’re coming”. Dwi’n meddwl fod hyn yn cyfeirio at Kate, Jack, Sawyer etc… Hynny yw, roedd Jacob fel ffigwr Meseianaidd yn gwybod y byddai’n rhaid iddo fe farw ac oherwydd hyn fe wnaeth e drefniadau fod rhai eraill yn dod i gynnal yr ynys/ffydd er mwyn trechu’r un drwg. Dyna pam rydym ni’n gweld Jacob yn ymweld a pob cymeriad oddi ar yr ynys – roedd hyn yn rhan o’r arfaeth fawr. Yn unol a hyn oll felly dwi’n tybio y bydd Jacob yn atgyfodi.

Please follow and like us:

5 thoughts on “Lost Season 5 – fy theori hyd yma

 1. Menna

  Diolch am ddwyn fy syniadau i. Ond wedi meddwl, fi’n gobeithio nad hynna fydd yn digwydd achos bydde fe jyst rhy predictable!

 2. Cynan

  wel rhys, y boi ar gychwyn y rhaglen gyda Jacob oedd Esau wrth gwrs. felly dwi’n cymryd taw’r ‘Locke’ nath ladd Jacob oedd Esau. ar y cychwyn, ac yn y beibl, mae Esau yn dweud ei fod moyn lladd Jacob, ond yn methu. felly yng nghorff rhywun arall ma fe gallu.

  Ond pam lladd Jacob? Yn y Beibl ma Jacon yn dwyn birthrights Esau. Yn Lost, ma Jacob yn gwneud yr un peth bron – dwyn yr ynys? just gem yw’r ynys i’r ddau.

  Yn y Beibl ni’n dysgu bod Esau a Jacob yn ymladd yn y groth – Ynys yn rhyw fath o fam/groth thingy?

  Esau yw’r goody. Jacob yw’r bady. Jacob sy’n mynnu dod a pobl i’r ynys. Pwy syn arwain yr Other a Ben? Jacob. Yw Ben yn ‘good guy’? Na. Felly dyn drwg yw Jacob.

  ta beth, symud mlan nawr i’r holl rhagluniaeth thing yma. “whats done is done” wel ddim o gwbl. a dyma ble ma ‘Jacobs list’ yn dod mewn.

  Ni’n gweld Jacob yn ymyrryd ar bywyde pobl, ma fe hyd yn oed yn ‘atgyfodi’ Locke, felly ma Jacob/ynys yn rheolu popeth, felly sdim fath beth a fate.

  pam odd jack ddim ar ‘jacobs list’? dyma pam :

  odd jacob yn gwybod bod Ben yn mynd i lladd e. Pam dath Jack i’r ynys? i drin Ben pan odd da fe cancr er mwyn iddo fe fyw…er mwyn iddo fe ladd jacob.

  falle newn ni ffindo season nesa bod na ryw fath o ‘Esaus list’ i gal. dwn im

  thats it folks

  x

 3. Elain

  Ie, Esau odd e achos ar y dechre ma Jacob yn cynnig fish iddo fe ond ma fe’n mynd ‘no thanks, I just ate’ fel nath Esau yn y Beibl (ish).

  Hefyd, ma’n esbonio’r Black Rock.

  Hefyd, ma Lost yn wych.

  Ond fi’n anghytuno da Cynan, sain meddwl bod jacob yn baddie. Sdim rheswm da fi eto tho.

  Hefyd, fi’n poeni am Sayid.

 4. Jean Calvin

  “Ille qui nos omnes servabit”

  Y cyfiethiad cywir fydde “Rhywun a fydd yn amddiffyn ni oll”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.