Fe fuodd V. Roderick ddigon caredig i anfon data manwyl y bleidlais ranbarthol i mi. A hyd y gwn i dydy nhw ddim ar y we yn nunlle eto felly dyma nhw i chi (rhowch glec i’w gweld yn fwy a chliriach):

Rhanbarth y Gogledd
(Os byddai Aberconwy wedi mynd i’r Ceidwadwyr byddai Wigely yn saff o fod mewn)


Rhanbarth Canol a Gorllewin

(Os byddai John Dixon wedi ennill yng Ngorllewin Caerfyrddin ni fyddai Nerys Evans wedi mynd mewn)


Rhanbarth De Orllewin


Rhanbarth De-Canol


Rhanbarth De-Ddwyrain
(Os byddai y Dem Rhydd wedi cipio sedd yng Nghasnewydd byddi Llafur yn ennill un yn ol ar y rhestr ranbarthol ac byddai’r Dem Rhydd yn colli un fan yna – ei harweinydd!)

Mwynhewch y cnoi cil!

Please follow and like us: