Ar ôl gweld a chael fy ysbrydoli gan y rhaglen Martin Luther King: American Prophet am Gristnogaeth efengylaidd (i bob pwrpas) Luther King roedd hi’n braf gweld fod yr un radicaliaeth Gristnogol yn fyw yn rhengoedd Cymdeithas yr Iaith heddiw – wele yr ‘hoodie’ Gorlan yr oedd un o’r ymgyrchwyr yn gwisgo allan neithiwr yn rhywle (Caerfyrddin?):

Gwnaeth y rhaglen am Luther King wneud i mi sylwi o’r newydd nad oes rhaid i mi gadw fy ffydd a’r hyn mae Duw wedi rhoi ar fy nghalon yn breifat, i’r gwrthwyneb, bydd fy ymwneud cyhoeddus yn wleidyddol, fel Luther King, yn gyfoethocach o bwyso mwy a mwy ar fy ffydd.

Please follow and like us: