Sylwadau diddorol a chalonogol (ar yr olwg gyntaf) gan Meri Huws o Fwrdd yr Iaith ddoe a bore ma ar y newyddion. Dywedodd pennaeth Bwrdd yr Iaith mai mewnlifiad i ardaloedd Cymraeg yw’r “her fwyaf” sy’n wynebu’r Gymraeg. Ond pam gwneud y sylwadau dadleuol yma dridiau cyn yr etholiad?

Wel, fel dwi’n deall Llafurwraig ydy Ms. Huws ac tydi ei phlaid hi ddim yn perfformio mor dda a hynny yn y polau piniwn. Ac os gofiwch chi’n iawn cam-ddefnyddiodd y Blaid Lafur a’i rhacsyn o bapur newydd,y ‘Welsh Mirror’, helynt y Fro Gymraeg a Chymuned i golbio Plaid Cymru a chenedlaetholwyr yn ddi-ddiwedd ac yn gwbl ffiaidd rhwng 1999-2003. Er ffiaidd y polisi gan y Blaid Lafur fe weithiodd ac fe gloffwyd Plaid Cymru erbyn 2003. A’i ymgais unwaith eto gan Lafur i gloffi Plaid Cymru a’i phortreadu fel plaid y Fro Gymraeg yn unig ydy sylwadau Ms. Huws? Ymgais i ddangos fod hollt ym Mhlaid Cymru rhwng y De a’r Gogledd, rhwng y ceidwadwr a’r sosialwyr, yr hen aelodau a’r newydd? Ceisio pegynnu Plaid a Llafur? Dim ond gofyn.

Please follow and like us: